Erasmus+ 2023-2024 – Educație Școlară

Acreditarea în domeniul Educației școlare cu numărul 2021-1-RO01- KA120-SCH-000047394 facilitează derularea în cadrul Colegiului „Școala Națională de Gaz” Mediaș a unor proiecte în domeniul ERASMUS+ KA120, EDUCAȚIE ȘCOLARĂ. Pentru anul scolar 2023 – 2024 ne propunem ca prin intermediul proiectului cu numărul 2021-1-RO01-KA120-SCH-000047394 care sederulează în perioada iunie 2023 – august 2024 să desfășurăm activități de formare a profesorilor în domeniul utilizării instrumentelor TIC ca metode alternative de predare și evaluare. Proiectul vizează să satisfacă nevoia exprimată de profesorii școlii privind dezvoltarea abilităților de comunicare, de utilizare a noilor tehnologii informatice, de aprofundare asupra educației pentru mediu astfel încât să formeze elevilor abilități și atitudini care să le faciliteze accesul mai ușor pe piața muncii și dezvoltarea lor personală.

Obiectivul central al proiectului este oferirea unei alternative viabile profesorilor pentru cresterea calitatii procesului de formare profesionala in vederea gestionarii corecte a sanselor de evoliuție în cariera, pentru formarea profesională si pregătirea uilterioară e elevilor.

Principalele obiective ale proiectului sunt

  • 1. Imbogațirea strategiilor/metodelor de predare – invatare – evaluare
  • 2. Dezvoltarea competenţelor digitale
  • 3. Dezvoltarea competentelor cadrelor didactice pentru diminuarea fenomenului de bullying-ului/cyberbulling-ului
  • 4 Dezvoltarea competentelor profesorilor privind schimbarile climatice si dezvoltarea durabila si formarea unui stil de viata prietenos cu mediul

Astfel, în anul școlar 2023 – 2024, 4 profesori din cadrul CSNG organizați într-un flux, vor participa la stagii de pregătire în Portugalia. Organizaţia parteneră este EuroMind Portugalia.

Se va derula următoarea mobilitate: – 4 cadre didactice – Setubal, 25.02 – 02.03.2024.

Această organizație oferă servicii de consultanţă şi formare profesională la standarde internaţionale, având competenţe în evaluarea şi validarea stagiilor de practică şi de formare. Experienţa practică dobândită de 4 profesori prin participarea la activităţile ce se vor derula în cadrul mobilităţilor din Portugalia, se va reflecta în rezultatele preconizate: dezvolatrea competențelor TIC pentru profesorii implicați, validate prin certificatul Europass mobility; îmbunătățirea performanțelor de comunicare, inovare, digitale; formarea în cadrul mobilităților a spiritului organizatoric, antreprenorial si a stimei de sine.

Cursul este special conceput pentru profesorii care doresc să-și înceapă călătoria în TIC (Tehnologia Informației și Comunicațiilor) și să-și încorporeze cunoștințele în clasă. Obiectivul cursului este de a permite participanților să introducă TIC în sălile de clasă și să aplice abilitățile dobândite pentru a face cunoștințele accesibile prin utilizarea și crearea de resurse digitale pentru predare și învățare. Participanții vor lucra cu instrumente TIC pentru editarea imaginilor și a sunetului, colaborare, managementul clasei, chestionare online etc. Acest lucru va duce la crearea unui mediu de lucru sigur și eficient, care să permită crearea de materiale digitale atractive și motivante pentru elevi.

În același timp, fiind cufundați în societatea, istoria și cultura portugheză, participanții vor avea ocazia de a profita de ceea ce EuroMind oferă percepției active a profesorilor care lucrează în cadrul unei abordări bazate pe anchetă. Astfel, participanții pot explora contextul portughez din perspectiva subiectului lor, având în același timp oportunitatea de a procesa și exprima învățarea prin intermediul abilităților TIC nou dobândite.

Cursul se bazează pe un principiu de învățare prin practică, care solicită participanților să exploreze instrumentele TIC într-un mod practic, atât din perspectiva predării, cât și din perspectiva învățării. Metodologia acestui curs se va concentra pe instrumente digitale pentru a dezvolta modalități inovatoare de sprijinire a predării și învățării prin selecția și crearea de resurse digitale, prezentări eficiente, activități de învățare, colaborare, managementul clasei, evaluare etc.

Prin intermediul unei combinații eficiente de formare formate (de exemplu, ateliere practice, seminarii, învățare bazată pe proiecte, proiecte de teren se vor

explora o serie de instrumente TIC din mai multe perspective, precum și cultura și realitatea țării gazdă. Acest lucru va ajuta la crearea de învățare, motivație și naturalitate, curiozitate care invită la comunicare.

Participanții vor face parte dintr-o oportunitate de învățare care reflectă o experiență practică, eficientă și autentică, după care vor înțelege cum să încorporeze TIC în predarea lor prin intermediul mai multor instrumente, să le poată adapta la contextul lor de predare și să creeze experiențe de învățare de succes. pentru elevii lor.

După participarea la cursul de formare, personalul didactic al instituției noastre va aplica cunoștințele, competențele și valorile dobândite, prin dezvoltarea și integrarea la clasă a unor activități practice și resurse de predare-învățare- evaluare accesibile tuturor profesorilor, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate spre nevoile elevilor și adaptate particularităților de vârstă și intereselor acestora:

– Proiectarea și susținerea de activități la clasă, în care să fie integrate cunoștințele dobândite în cadrul cursului (în perioada 15 martie 2023 -15 iunie 2024).

– Periodic se va realiza și un proces de analiză și de reglare a strategiilor în urma feed-back-ului primit de la elevi;

– Crearea de unități de învățare (1 unitate/lună/persoană) pornind de la metode moderne de predare a conținuturilor și care să promoveze interculturalitatea și valorile europene;

– Realizarea unei activități extracurriculare/semestru/persoană la care să participe minim 20 de elevi și care să fie bazată pe utilizarea noilor tehnologii ale informațiilor și comunicării și care să includă metode moderne de lucru;

– Actualizarea portofoliului profesional al beneficiarilor cu documente realizate pe parcursul implementării proiectului – pana la 1 septembrie 2024;

– Realizarea unui ghid cu toate proiectele didactice ale activităților propuse de profesorii incluși în programul de formare.

– Acordarea de consiliere permanentă colegilor care doresc informații suplimentare.

La nivel managerial activitățile de integrare a experiențelor și competențelor dobândite în urma participării la cursul de formare se vor desfășura astfel:

– Activități derulate în cadrul Consiliului de Administrație, ședințelor CEAC și ale Consiliului de Curriculum: realizarea de către beneficiarii cursului de formare, colaborarea cu membrii CA pentru revizuirea Planului de Dezvoltare Instituțională și ajustarea unor obiective, acolo unde este cazul

– Activități derulate în cadrul Consiliului de Administrație, ședințelor CEAC și ale Consiliului de Curriculum: realizarea de către beneficiarii cursului de formare, colaborarea cu membrii CA pentru revizuirea Planului de Dezvoltare Instituțională și ajustarea unor obiective, acolo unde este cazul.

Responsabil proiect,

Prof. Sas Ioan

descarcă de aici

Documente