Vezi detalii despre

Planul de școlarizare

Introducere

Colegiul „Şcoala Naţională de Gaz‟ Mediaş îşi desfăşoară activitatea într-un oraş de aproximativ 40.000 locuitori, care a fost unul dintre cele mai industrializate oraşe din ţară. Pe lângă mica industrie de interes local, aici şi-au desfăşurat activitatea societăţi mari, de interes naţional, între acestea la loc de frunte situându-se cele ale gazului metan. Mediaşul a fost şi a rămas o forţă de primă mărime în acest domeniu. Analizând Strategia de dezvoltare a Regiunii 7 “Centru” din care face parte şi judeţul nostru, Planul Regional de Acţiune în Invăţământ şi Planul Local de Acţiune în Invăţământ, se desprind câteva concluzii importante pentru acţiunea de perspectivă a şcolii. Printre punctele tari ale activităţii economice din judeţ şi regiune se pot enumera:

– existenţa unor resurse naturale importante între care gazele naturale sunt primordiale, iar ponderea producţiei gazului metan în judeţul Sibiu este una din cele mai mari;

– existenţa unor resurse importante de materiale de construcţii şi a unor programe de modernizare şi reabilitare în construcţii;

– existenţa unor programe de susţinere a investiţiilor în domeniul protecţiei mediului şi a unor proiecte de management al deşeurilor;

– existenţa unor proiecte de extindere, reabilitare şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă, epurare şi canalizare;

– prestările de servicii în comerţ sunt prognozate cu un grad de dezvoltare mare.

Toate aceste considerente justifică existenţa în şcoală a domeniilor de pregătire prin şcoala profesională şi a profilurilor de pregătire de la colegiu. Alţi parametrii, precum: funcţionarea în şcoală a Școlii Postliceale “Auxila” Mediaș; funcţionarea în oraş a Facultăţii de Inginerie “Hermann Oberth” din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu, motivează pregătirea elevilor prin liceul teoretic sau colegiu. Este important de menţionat structura multietnică a oraşului, alături de români locuind maghiari, saşi şi rromi. Deşi numărul saşilor a scăzut dramatic după 1989, tradiţiile învăţământului în limba germană sunt încă puternice în oraş

Filiera tehnologică

 • profil tehnic: 4 clase 
 • profil servicii: 10 clase
 • resurse naturale: 4 clase

Filiera teoretică

 • profil matematică-informatică: 4 clase 

Învăţământ profesional

 • domeniul construcţii și lucrări publice: 1 clasă
 • domeniul mecanică: 4 clase (Operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor + mecanic utilaje și instalații de industrie)
 • domeniul electronică automatizări: 1 clase (Electronist aparate și echipamente)

Calificările şi specializările în care se oferă şcolarizare în anul şcolar 2023-2024 sunt următoarele:

1. Învățământ liceal

Filieră teoretică

 • matematică-informatică, intensiv informatică

Filieră tehnologică - tehnic

 • tehnician în automatizări

Filieră tehnologică - servicii

 • tehnician în activități economice, intensiv germană
 • tehnician în turism, intentiv engleză
 • tehnician în activități de comerț

Filieră tehnologică – resurse naturale și protecția mediului

 • tehnician ecolog și protecția calității mediului

2. Învățământ profesional și tehnic

Domeniul mecanic

operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor (învățământ dual)
mecanic utilaje și instalații în industrie

Electronică automatizări

electronist aparate și echipamente

Ofertă de servicii

– Pregătire teoretică pentru a urma învăţământul superior: prin liceu teoretic sau tehnologic.

– Educaţie şi formare civică: prin activităţi curriculare sau extracurriculare (la toate tipurile de învăţământ).

– Integrare socio-culturală: prin activităţi curricculare sau extracurriculare (la toate tipurile de învăţământ).

– Cursuri de formare continuă a adulţilor.

– Lucrări sau servicii de mică anvergură oferite unor firme: prin activitateade instruire practică sau a personalului angajat.

– Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană de valorile morale civice.