Comisii

Consiliul de administrație

PREŞEDINTE
PROF. CUSTELCEAN CORINA – DIRECTOR

MEMBRI

 
  • SAS IOAN, DIRECTOR ADJUNCT
  • PĂPARĂ MONICA, REPREZENTANT AL CONSILIULUI PROFESORAL
  • MAIER CORNELIA, REPREZENTANT AL CONSILIULUI PROFESORAL
  • VULCAN ARA, REPREZENTANT AL PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC
  • PASC VIOREL, REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MEDIAŞ
  • CRIȘAN SERGIU, REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MEDIAŞ
  • POPA FELICIA, REPREZENTANT AL PRIMARULUI
  • ALDE ALINA, REPREZENTANT CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR
  • VANDOR ALEXANDRA, REPREZENTANT CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR
  • ILIE ARIANA, PREŞEDINTE CONSILIUL REPREZENTATIV AL ELEVILOR

SECRETAR: SZOKE SABIN

LIDER SINDICAL: CIUCU CĂTĂLIN (fără drept de vot)

Comisia pentru curriculum

PREŞEDINTE
PROF. SAS IOAN

MEMBRI RESPONSABILI DE ARII CURRICULARE:
– MUICA VIOLETA – șef arie curriculară Limba și comunicare;
•          șef catedră Limbi străine
– MANU CAMELIA –șef catedră Limba și literatura română
– BUGAR PARASCHIVA – șef arie curriculară Matematică și științe
– BENYI IULIU – șef catedra de matematică
– ONEȚ ANCA – responsabil fizică-chimie-biologie
– PĂPARĂ MONICA – șef arie curriculară Om și societate, coordonator programe și proiecte educative
•          Coordonator programe și proiecte educative
•          șef comisia diriginților/consiliere și orientare
•          șef catedră – Istorie-socio-umane
– SZOKE SABIN – șef catedră Mecanică
– POP OVIDIU – șef catedră Servicii
– MAIER CORNELIA – șef catedră Informatică și tehnologia informației
– TEGLAȘ TEODORA – șef catedră protecția mediului

Comisia SCIM (Sistem de control intern managerial)

PREŞEDINTE
SAS IOAN

MEMBRI
– MEDEȘAN ANDREEA, SECRETAR
– PUSTAI CRISTINA, MEMBRU
– NEGRU MARGARETA, MEMBRU
– FLOREA IOAN, MEMBRU

Comisia de evaluare și asigurare a calității

MEMBRI:

– SZOKE SABIN – RESPONSABIL
– POP OVIDIU EUGEN – MEMBRU
– POP CORBEA IOAN – MEMBRU
– BENYI IULIU – MEMBRU
– IANCU ANDRA – MEMBRU
– PASC VIOREL – REPREZENTANT CONSILIUL LOCAL MEDIAŞ
– ILIE ARIANA – REPREZENTANT CONSILIUL ELEVILOR CSNG
– BORZA MARIA – REPREZENTANT CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR CSNG

Comisia de ritmicitate a notării și combaterea absenteismului

MEMBRI
– MUICA VIOLETA
– VANDOR CAMELIA
– SAS IOAN

Comisia de inventariere

MEMBRI:
– CUSTELCEAN CORINA – RESPONSABIL
– SAS IOAN
– ROMAN SILVIA
– BORCEA VASILE
– SZOKE SABIN
– RUS NICOLAE
– NEGRU MARGARETA
– MEDEȘAN ANDREEA
– PUSTAI CRISTINA

Subcomisia Sport-Turism

MEMBRI
– CIUCU CĂTĂLIN – responsabil
– POP CORBEA IOAN
– SAS IOAN
– POP OVIDIU

Comisia SSM (Securitate și sănătatea în muncă)

PREŞEDINTE
CUSTELCEAN CORINA – DIRECTOR

MEMBRI
– AVRAM CONSTANTIN – RESPONSABIL ISU
– PEPENE BOGDAN – RESPONSABIL SSM
– TOGAN IONEL
– SZOKE SABIN
– ADM. FLOREA IOAN
– MED. BARNA DIANA

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

– SAS IOAN – responsabil
– BENYI IULIU – consilier pentru integritate și etică
– MAIER CORNELIA – secretar
– LUNGU CLAUDIA – psiholog școlar
– MANU CAMELIA
– MUICA VIOLETA
– ONEȚ ANCA
– PĂPARĂ MONICA
– POP OVIDIU
– BUGAR PARASCHIVA
– NEGRU MARGARETA
– PASC VIOREL – reprezentant CL
– KOVACS RAUL – reprezentant CSE
– BORZA MARIA – reprezentant CRP

Subcomisia CDI

MEMBRI
– PUSTAI CRISTINA – responsabilă
– VANDOR CAMELIA

Comisia de acordare a burselor şi a ajutoarelor sociale

PREŞEDINTE
CUSTELCEAN CORINA

MEMBRI
– DUCA ELENA DANIELA – SECRETAR
– MEDEȘAN ANDREEA – MEMBRU
– SAS IOAN – MEMBRU
– VULCAN MARIA – MEMBRU
– POP CORBEA IOAN – MEMBRU
– BERCEA-ENGELS CLAUDIA – MEMBRU
– CĂRĂBAȘ NICOLETA – MEMBRU

Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică

MEMBRI:
RESPONSABIL: MUICA VIOLETA

– BERCEA-ENGELS CLAUDIA

– STREZA CRISTINA

– IANCU ANDRA

Comisia pentru parteneriate

MEMBRI
– CUSTELCEAN CORINA – președinte
– MORAR MINODORA
– TEGLAȘ TEODORA
– RUS NICOLAE
– SZOKE SABIN

Comisia pentru promovarea imaginii şcolii

MEMBRI
– SAS  IOAN
– PUSTAI CRISTINA
– MEDEȘAN ANDREEA
– MAIER CORNELIA

Comisia de atribuire contracte de achiziție și recepție achiziții

MEMBRI
– CUSTELCEAN CORINA, DIRECTOR
– VULCAN MARIA, CONTABIL ȘEF
– FLOREA IOAN, ADMINISTRATOR
– BORCEA VASILE
– SAS IOAN

Comisia de administrare a școlii

MEMBRI:
– FLOREA IOAN, ADMINISTRATOR
– VULCAN MARIA, CONTABIL ȘEF
– PUSTAI CRISTINA, RESPONSABIL CDI

Consiliul reprezentativ al părinţilor

MEMBRI

– CRĂCIUN SIMONA, PREŞEDINTE
– OPROESCU MIRCEA, VICEPREŞEDINTE
– UNGAR IULIANA, SECRETAR

Consiliul elevilor

PREȘEDINTE:

– Varvara Deborah

VICEPREȘEDINTE:

– Daria Dragomir

– Ilie Ariana – reprezentant în CA

SECRETAR:

– Kovacs Raul

PROFESOR COORDONATOR: PĂPARĂ MONICA

COMISIA DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE

– MANU CAMELIA

– BENYI IULIU

– POP OVIDIU

– POP CORBEA IOAN

COMISIA PENTRU EXEMENELE DE DIFERENȚĂ

ECONOMIC/TURISM

– MORAR MINODORA

– ALDEA ANA

– SOLOMON MIRCEA

– POP OVIDIU

LIMBA ENGLEZĂ

– MUICA VIOLETA

– VANDOR CAMELIA

– ROMAN DALIANA

SUBCOMISIA DIRIGINȚILOR

RESPONSABIL: PĂPARĂ MONICA

LUNGU CLAUDIA

BENYI IULIU

CIUCU CĂTĂLIN

BERCEA – ENGELS CLAUDIA

MANU CAMEILA

MORAR MINODORA

MUICA VIOLETA

ONEȚ ANCA

POP OVIDIU

RADU MARIA

SZOKE SABIN

SÎRBU MARGARETA

STREZA CRISTINA

IANCU ANDRA

POP CORBEA IOAN

VANDOR CAMELIA

BORCEA VASILE

BĂDULESCU SORIN

DAMIAN MONICA

BUGAR PARASCHIVA

SOLOMON MIRCEA

ROMAN DALIANA

RUS NICOLAE

CĂRĂBAȘ NICOLETA

TEGLAȘ TEODORA

GANEA LIVIU

PEPENE BOGDAN

Reprezentant CE: Kovacs Raul

Reprezentant CRP: Borza Maria