Comisii

Comisiile Colegiului “Școala Națională de Gaz”

Picture

Consiliul de administraţie

PREŞEDINTE
PROF. CUSTELCEAN CORINA – DIRECTOR

MEMBRI
SAS IOAN, DIRECTOR ADJUNCT
PĂPARĂ MONICA, REPREZENTANT AL CONSILIULUI PROFESORAL
BENYI IULIU, REPREZENTANT AL CONSILIULUI PROFESORAL
PASC VIOREL, REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MEDIAŞ
STRAVA CĂTĂLIN, PREŞEDINTE CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR
MĂNICĂ LAVINIA, PREŞEDINTE CONSILIUL REPREZENTATIV AL ELEVILOR

SECRETAR: SZOKE SABIN

LIDER SINDICAL: MOLDOVAN RODICA(fără drept de vot)

Comisia pentru curriculum

PREŞEDINTE
PROF. SAS IOAN

MEMBRI RESPONSABILI DE ARII CURRICULARE:
MUICA VIOLETA – șef arie curriculară Limba și comunicare;
•          șef catedră Limbi străine
MANU CAMELIA –șef catedră Limba și literatura română
BUGAR PARASCHIVA – șef arie curriculară Matematică și științe
BENYI IULIU – șef catedra de matematică
ONEȚ ANCA – responsabil fizică-chimie-biologie
PĂPARĂ MONICA – șef arie curriculară Om și societate, coordonator programe și proiecte educative
•          Coordonator programe și proiecte educative
•          șef comisia diriginților/consiliere și orientare
•          șef catedră – Istorie-socio-umane
SAS IOAN – responsabil catedre geografie- educație fizică – religie
CUCEAN MARIA – șef arie curriculară Tehnologii
MOLDOVAN RODICA – șef catedră Electronică- automatizări
SZOKE SABIN – șef catedră Mecanică
POP OVIDIU – șef catedră Servicii
MAIER CORNELIA – șef catedră Informatică și tehnologia informației
TEGLAȘ TEODORA – șef catedră protecția mediului

Comisia SCIM (Sistemul de control intern managerial)

PREŞEDINTE
SAS IOAN

MEMBRI
MOLDOVAN RODICA, MEMBRU
MEDEȘAN ANDREEA, SECRETAR
VULCAN MARIA, MEMBRU
NEGRU MARGARETA, MEMBRU
FLOREA IOAN, MEMBRU
CUCEAN MARIA, MEMBRU

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

MEMBRI:
CUCEAN MARIA – RESPONSABIL
POP OVIDIU EUGEN – MEMBRU
ROMAN SILVIA – MEMBRU
MOLDOVAN RODICA – MEMBRU
MEDEȘAN ANDREEA – MEMBRU
– PASC VIOREL – REPREZENTANT CONSILIUL LOCAL MEDIAŞ
MĂNICĂ LAVINIA – REPREZENTANT CONSILIUL ELEVILOR SNG
STRAVA CĂTĂLIN – REPREZENTANT CONSILIUL ELEVILOR SNG
POPA FELICIA – REPREZENTANT PRIMĂRIA MEDIAȘ

 

 

Comisia ritmicitatea notării şi combaterea absenteismului

MEMBRI
MUICA VIOLETA
VANDOR CAMELIA
SAS IOAN

Subcomisia Sport-Turism

MEMBRI
CIUCU CĂTĂLIN – responsabil
POPESCU MARIUS
SAS IOAN
POP OVIDIU

Comisia de inventariere

MEMBRI:
CUSTELCEAN CORINA – RESPONSABIL
SAS IOAN
ROMAN SILVIA
BORCEA VASILE
SZOKE SABIN
RUS NICOLAE
NEGRU MARGARETA
MEDEȘAN ANDREEA
PUSTAI CRISTINA

 

Comisia SSM (SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ)

PREŞEDINTE
CUSTELCEAN CORINA – DIRECTOR

MEMBRI
AVRAM CONSTANTIN – RESPONSABIL ISU
PEPENE BOGDAN – RESPONSABIL SSM
TOGAN IONEL
SZOKE SABIN
– ADM. FLOREA IOAN
– MED. BARNA DIANA

 

Comisia pentru proiecte şi programe extracurriculare

MEMBRI:
PĂPARĂ MONICA – RESPONSABIL
RADU MARIA
SAS IOAN
ONEȚ ANCA

 

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

MEMBRI
SAS IOAN – responsabil
BENYI IULIU – consilier pentru integritate
MAIER CORNELIA – secretar
MANU CAMELIA
MUICA VIOLETA
ONEȚ ANCA
PĂPARĂ MONICA
CUCEAN MARIA
POP OVIDIU
BUGAR PARASCHIVA
NEGRU MARGARETA
PASC VIOREL – reprezentant CL
MĂNICĂ LAVINIA – reprezentant CSE
STRAVA CĂTĂLIN – reprezentant CRP

Comisia ORAR

MEMBRI
– SAS IOAN
SZEKELY  TIVADAR
BENYI IULIU
– CUCEAN MARIA

Subcomisia CDI

MEMBRI
PUSTAI CRISTINA – responsabilă
VANDOR CAMELIA

Comisia de consiliere, orientare şcolară şi a diriginţilor

MEMBRI:
SAS  IOAN – președinte
PĂPARĂ MONICA -responsabil
BĂDULESCU SORIN
BENYI IULIU
BORCEA  VASILE
BUGAR  PARASCHIVA
CIUCU CĂTĂLIN
CUCEAN  MARIA
DAMIAN MONICA
HULPUȘ EUGEN
MANU  CAMELIA
MIHAIU  SIMONA
MOLDOVAN RODICA MARIA
MORAR MINODORA
MUICA  VIOLETA
MURESAN  GABRIEL
ONEȚ ANCA
CRĂCIUN CONSTANTIN
PEPENE  BOGDAN
POP OVIDIU
RADU  MARIA
ROMAN  SILVIA
RUS  NICOLAE
CARABAS NICOLETA
SÎRBU MARGARETA
SZEKELY TIVADAR
SZOKE  SABIN
TULEA CORINA
VANDOR CAMELIA
STRAVA CĂTĂLIN – reprezentant CRP
MĂNICĂ LAVINIA – reprezentant CSE

Comisia de acordare a burselor şi a ajutoarelor sociale

PREŞEDINTE
SAS IOAN

MEMBRI
BÂRSAN SANDA
NEGRU MARGARETA
MEDEȘAN ANDREEA – Bani de liceu
MARCU CLAUDIA
PUSTAI CRISTINA – Bani de liceu
BĂDULESCU SORIN
CUCEAN MARIA
RUS NICOLAE
SZOKE SABIN
TULEA CORINA
PEPENE BOGDAN
BORCEA VASILE
CRĂCIUN CONSTANTIN
TEGLAS TEODORA

Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică

PREŞEDINTE
CUSTELCEAN CORINA – DIRECTOR

MEMBRI:
MORAR MINODORA, RESPONSABIL
RADU MARIA
DAMIAN MONICA
SZOKE SABIN

 

Comisia pentru parteneriate

MEMBRI
CUSTELCEAN CORINA – președinte
MORAR MINODORA
TEGLAȘ TEODORA
RUS NICOLAE
SZOKE SABIN

Comisia pentru promovarea imaginii şcolii

MEMBRI
SAS  IOAN
PUSTAI CRISTINA
MEDEȘAN ANDREEA
MAIER CORNELIA

Comisia pentru proiecte şi programe extracurriculare

PREŞEDINTE
CUSTELCEAN CORINA – DIRECTOR

MEMBRI:
RACEA TEODOR
RUS NICOLAE
SZOKE SABIN
OPRIȘOR CORNELIA

 

Comisia de atribuire contracte de achiziție și recepție achiziții

MEMBRI
– CUSTELCEAN CORINA, DIRECTOR
VULCAN MARIA, CONTABIL ȘEF
FLOREA IOAN, ADMINISTRATOR
BORCEA VASILE
SAS IOAN

Comisia de administrare a școlii

MEMBRI:
FLOREA IOAN, ADMINISTRATOR
VULCAN MARIA, CONTABIL ȘEF
PUSTAI CRISTINA, RESPONSABIL CDI

 

Consiliul reprezentativ al părinţilor

MEMBRI
STROIA CAMELIA, PREŞEDINTE
CARACAȘ EVDOCHIA, VICEPREŞEDINTE
VINTILĂ SANDA, SECRETAR

Consiliul elevilor

PRESEDINTE:

Achimeț Clarissa

MEMBRI:

Soare Cristian

SECRETAR:

– Țânț Andrada

PROFESOR COORDONATOR: PĂPARĂ MONICA