Erasmus+ 2019-2021

”Competențe europene în turism- “Șansa Noii Generații pentru integrarea pe piața muncii” pentru elevii Colegiului „Școala Națională de Gaz” Mediaș

Proiectul “Șansa Noii Generații pentru integrarea pe piața muncii” acțiunea cheie Learning mobility of individuals – Mobility of learners and staff, tipul acțiunii VET learner and staff mobility, cu numărul de înregistrare 2019-1-RO01-KA102-06244, se va derula în perioada noiembrie 2019 – octombrie 2020 și va viza să satisfacă nevoia exprimată de profesorii și elevii școlii privind facilitarea inserției pe piața muncii prin compatibilizarea competențelor dobândite la finalul liceului cu cele cerute pe piața muncii în domeniul turism, dat fiind numărul mare de cereri în acest domeniul din municipiul Mediaș și zonă.

Obiectivul central al proiectului este oferirea unei alternative viabile profesorilor și elevilor pentru creșterea calității procesului de formare profesională inițială în vederea gestionarii corecte a șanselor de carieră și o integrare facilă pe piața forței de muncă adaptând pregătirea în domeniul turism prin desfășurarea de activități practice în cadrul companiilor de profil din Spania și folosirea competențelor dobândite pentru reorganizarea activității practice în cadrul stagiilor de practică în cadrul școlii noastre.

Astfel, 21 de elevi care studiază în cadrul calificării Tehnician în turism din clasa a IX-a, împărțiți într – un flux de mobilitate vor participa la stagii de pregătire practică de 10 zile, în Spania. Organizațiile partenere sunt: EUROMIND PROJECTS SL și TABRNA DEL ALABARDERO, Spania.

Mobilitatea se va derula în perioada 22.03.2020 – 4.04.2020 cu un număr de 21 de elevi și 3 cadre didactice însoțitoare.

Aceste organizații oferă servicii de consultanță și formare profesională la standarde internaționale, având competențe în evaluarea și validarea stagiilor de practică și de formare.

Experiența practică dobândită de 21 elevi prin participarea la activitățile ce se vor derula în cadrul mobilităților din Spania se va reflecta în rezultatele preconizate:

  • îmbunătățirea performanțelor de învățare ale elevilor care studiază la specializarea turism, prin valorificarea abilitaților, competențelor și atitudinilor dobândite de elevii participanți la mobilitate;
  • formarea, dezvoltarea competentelor, abilitaților practice în domeniile în care se pregătesc, validate prin certificatul Europass mobility, certificat ECVET;
  • îmbunătățirea performanțelor de comunicare;
  • creșterea inserției profesionale și îmbunătățirea perspectivelor decarieră;
  • formarea în cadrul mobilităților a spiritului organizatoric, antreprenorial și a stimei de sine.

Produsele finale elaborate în cadrul proiectului vor fi: crearea unui ”Mini ghid de oferte turistice din zona Târnavelor”, crearea blog-ului proiectului, organizarea si derularea concursurilor – “Practici în unități hoteliere”, “Viitor antreprenor”.

Activitățile propuse pentru anul 2019 -2020 de proiect și produsele finale vor contribui la întărirea dimensiunii europene în educație și formare și la adaptarea ofertei educaționale a Colegiului “Școala Națională de Gaz” Mediaș la cererea exprimată pe piața forței de muncă internațională.

Responsabil proiect,

Prof. Sas Ioan

descarcă de aici

Documente