Principii și valori

01

Principiul echității, în baza căruia toți elevii au acces la educație fără nici un fel de discriminare

02

Principiul calității, în baza căruia toate activitățile se realizează conform standardelor de calitate

03

Principiul relevanței, în baza căruia răspundem nevoilor de dezvoltare personală ale elevilor

04

Principiul eficienței, în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime

07

Principiul transparenței, prin asigurarea vizibilității deciziilor și rezultatelor școlare și comunicarea periodică a acestora

06

Principiul asumării, dezvoltării, promovării și păstrării identității naționale și a valorilor culturale ale poporului român

05

Principiul garantării identității culturale ale elevilor

08

Principiul incluziunii sociale

09

Principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia

10

Principiul muncii în echipă

11

Principiul participării și responsabilității părinților

12

Principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare

13

Principiul respectării dreptului la opinie a elevului.

14

Principiul susținerii și promovării personalului didactic pentru evoluția în carieră

15

Principiul promovării multiculturalității

16

Principiul descentralizării

17

Principiul învățării transdisciplinare

18

Principiul cooperării interinstituționale la nivel local, regional, național și internațional