Principii și valori

Principii și valori

 • Principiul echității, în baza căruia toți elevii au acces la educație fără nici un fel de discriminare

 • Principiul calității, în baza căruia toate activitățile se realizează conform standardelor de calitate

 • Principiul relevanței, în baza căruia răspundem nevoilor de dezvoltare personală ale elevilor

 • Principiul eficienței, în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime

 • Principiul garantării identității culturale ale elevilor

 • Principiul asumării, dezvoltării, promovării și păstrării identității naționale și a valorilor culturale ale poporului român

 • Principiul transparenței, prin asigurarea vizibilității deciziilor și rezultatelor școlare și comunicarea periodică a acestora

 • Principiul incluziunii sociale

 • Principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia

 • Principiul muncii în echipă

 • Principiul participării și responsabilității părinților

 • Principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare

 • Principiul respectării dreptului la opinie a elevului.

 • Principiul susținerii și promovării personalului didactic pentru evoluția în carieră

 • Principiul promovării multiculturalității

 • Principiul descentralizării

 • Principiul învățării transdisciplinare

 • Principiul cooperării interinstituționale la nivel local, regional, național și internațional