Erasmus+ Educație Școlară

Formarea cadrelor didactice de la Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș prin activități derulate în cadrul proiectelor de mobilitate Erasmus+

 

Primul proiect derulat la Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș în domeniul ERASMUS+ KA120, Erasmus+ EDUCAȚIE ȘCOLARĂ Nr. 2022-1- RO01-KA121-SCH-000059079 se va desfășura în perioada septembrie 2022 – august 2023 şi va viza să satisfacă nevoia exprimată de profesorii școlii privind dezvoltarea abilităților de comunicare, de utilizare a noilor tehnologii informatice, de aprofundare asupra educației pentru mediu astfel încât să formeze elevilor abilități și atitudini care să le faciliteze accesul mai ușor pe piața muncii și dezvoltarea lor personală.

Obiectivul central al proiectului este oferirea unei alternative viabile profesorilor pentru cresterea calitatii procesului de formare profesionala in vederea gestionarii corecte a sanselor de evoliuție în cariera, pentru formarea profesională si pregătirea uilterioară e elevilor.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

1. Imbogațirea strategiilor/metodelor de predare – invatare – evaluare

2. Dezvoltarea competenţelor digitale

3. Dezvoltarea competentelor cadrelor didactice pentru diminuarea fenomenului de bullying-ului/cyberbulling-ulu

4 Dezvoltarea competentelor profesorilor privind schimbarile climatice si dezvoltarea durabila si formarea unui stil de viata prietenos cu mediul

Astfel, în anul școlar 2022 – 2023, 5 profesori titulari din cadrul CSNG organizați într-un flux, vor participa la stagii de pregătire în Grecia. Organizaţiile partenere sunt: EURO EDUCATION SERVICES PC, Scoala Platon m.e.p.e. Se va derula următoarea mobilitate: – 5 cadre didactice – Grecia, octombrie 2022.

Aceste organizaţii oferă servicii de consultanţă şi formare profesională la standarde internaţionale, având competenţe în evaluarea şi validarea stagiilor de practică şi de formare. Experienţa practică dobândită de 5 profesori prin participarea la activităţile ce se vor derula în cadrul mobilităţilor din Grecia, se va reflecta în rezultatele preconizate: dezvvolatrea competențelor TIC pentru profesorii implicați, validate prin certificatul Europass mobility; îmbunătățirea performanțelor de comunicare, inovare, digitale; formarea în cadrul mobilităților aspiritului organizatoric, antreprenorial si a stimei de sine.

Produsele finale elaborate in cadrul proiectului vor fi:

– Crearea de unități de învățare (1 unitate/lună/persoană) pornind de la metode moderne de predare a conținuturilor și care să promoveze interculturalitatea și valorile europene;

– Realizarea unei activități extra curriculare/semestru/persoană la care să participe minim 20 de elevi și care să fie bazată pe utilizarea noilor tehnologii ale informațiilor și comunicării și care să includă metode moderne de lucru;

– Actualizarea portofoliului profesional al beneficiarilor cu documente realizate pe parcursul implementării proiectului – pana la 31 martie 2023;

– Realizarea unui ghid cu toate proiectele didactice ale activităților propuse de profesorii incluși în programul de formare. Acesta va fi publicat atât online, cât și în varianta tipărită și va fi pus la dispoziția instituțiilor de învățământ și persoanelor interesate (prin intermediul bibliotecilor, Casei Corpului Didactic). Data estimată a publicării – lunile noiembrie 2022 -aprilie, 2023;

– Acordarea de consiliere permanentă colegilor care doresc informații suplimentare.

La nivel managerial activitățile de integrare a experiențelor și competențelor dobândite în urma participării la cursul de formare se vor desfășura astfel:

– Activități derulate în cadrul Consiliului de Administrație, ședințelor CEAC și ale Consiliului de Curriculum: realizarea de către beneficiarii cursului de formare, colaborarea cu membrii CA pentru revizuirea Planului de Dezvoltare Instituțională și ajustarea unor obiective, acolo unde este cazul – pe parcursul lunii următoare întoarcerii de la activitatea de formare, colaborarea pentru revizuirea fișei postului și a fișei anuale de evaluare a profesorilor, includerea de atribuții corelate cu rezultatele învățării și ale proiectului (luna februarie).

Responsabil proiect,

Prof. Sas Ioan

descarcă de aici

Documente