Promovare învățământ dual

PARTENERI

Inspectoratul Județean Sibiu

Primăria Municipiului Mediaș

ROMGAZ SA

DELGAZ grid

ARMAX GAZ SA

SC GazDesign SRL

Informații Generale

  • Durata școlarizării: 3 ani
  • Beneficiari: elevi absolvenți ai clasei a VIII -a
  • Înscriere: – se completează fișa de înascriere la școala gimnazială a elevului din clasa a-VIII  -a (perioada 5 – 8 iulie 2022)

–  se depune fișa de înscriere la secregtariatul Colegiului “Școala Națională de Gaz” (perioada 5 – 8 iulie 2022)

– se va afișa lista candidaților admiși în 8 iulie.