Istoric

Istoria Colegiul “Şcoala Naţională de Gaz” Mediaş

În contextul preocupărilor din a doua jumătate a secolului al XIX-lea pentru pregătirea meseriaşilor, în zona dezvoltării industriale şi în oraşul nostru se înfiinţează o şcoală care să deservească acestui scop. Fila îngălbenită de vreme, descoperită de istoricul local George Togan, menţionează ca an al înfiinţării anul 1873, cu denumirea de Şcoala medieşană de meserii. Cum economia oraşului era dominată de patroni, aceştia erau în mod firesc interesaţi de pregătirea ucenicilor în meseriile specifice oraşului: tâmplar, zidar, comerciant, iar mai târziu lăcătuş, electrician, instalator. Până în 1918, în şcoală au fost instruiţi, aproape exclusiv, saşi, şcoala fiind patronată de Biserica Evanghelică din Mediaş. Marea Unire deschide o pagină nouă în evoluţia şcolii. Dările de seamă anuale ale şcolii din perioada interbelică evidenţiează existenţa în şcoală a două secţii: germană şi română, meseriile evoluând în funcţie de necesităţile patronatului din Mediaş.

Reforma Învăţământului din 1948 aduce modificări mari şi în fizionomia şcolii. Cu denumirile de Şcoala profesională nr.9 Metal, Şcoala de arte şi meserii, Şcoala de petrol-chimie, Grup Şcolar Petrol, după al doilea război mondial, în şcoală se pregătesc viitorii muncitori pentru diverse sectoare de activitate, printre acestea un loc tot mai important avându-l cel din domeniul gazului metan. Din toamna anului 1971 în şcoală încep să funcţioneze primele clase de liceu industrial, fapt ce va pune bazele formei actuale de organizare a şcolii: grup şcolar, cuprinzând clase de liceu teoretic, liceu tehnologic, şcoală profesională, şcoală de arte şi meserii. Din anul 1993 şcoala poartă denumirea Şcoala Naţională de Gaz. În anul 2012 a devenit Liceul Tehnologic ”Școala Națională de Gaz” iar din 2019 până în prezent poartă denumirea de Colegiul ”Școala Națională de Gaz”.