Erasmus+ 2023

”Formare pentru o carieră de succes” pentru elevii Colegiului „Școala Națională de Gaz” Mediaș

 

Un nou proiect Erasmus+ VET aprobat la Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș. Proiectul Erasmus + Nr. 2022-1-RO01-KA122-VET-000074586 cu titlul „Dezvoltarea competențelor în turism pentru o carieră de succes”, acţiunea cheie Learning mobility of individuals – Mobility of learners, tipul acţiunii VET learner and staff mobility, se va derula în perioada septembrie 2022 – august 2023 şi va viza să satisfacă nevoia exprimată de profesorii și elevii școlii privind facilitarea inserției pe piața muncii prin compatibilizarea competențelor dobândite la finalul liceului cu cele cerute pe piața muncii în domeniul  turism dat fiind numărul mic de angajări înregistrate după finalizarea liceului și a facultății (aprox.30% anual).

Obiectivul central al proiectului este oferirea unei alternative viabile profesorilor și elevilor pentru creșterea calității procesului de formare profesionala inițială in vederea gestionarii corecte a șanselor de cariera si o integrare facila pe piața forței de muncă adaptând pregătirea în domeniul turism prin desfășurarea de activități practice in cadrul companiilor de profil din Grecia și folosirea competențelor dobândite pentru reorganizarea activității practice in cadrul stagiilor de practica in cadrul scolii noastre.

Astfel, 14 de elevi care studiază în cadrul calificării Tehnician în turism (20 de elevi din clasa a XI) organizați într-un flux, vor participa la stagii de pregătire practică de 21 zile, în Grecia. Organizaţiile partenere sunt: EURO EDUCATION SERVICES PC, TOURISTIKES KAI AKTI MUSSON, THEODORA DIMITRIOU HOTEL BALKAN, toate din Grecia. Se va derula următoarea mobilitate: – 14 elevi clasa a XI Tehnician in turism – Grecia, octombrie -noiembrie 2022.

Aceste organizaţii oferă servicii de consultanţă şi formare profesională la standarde internaţionale, având competenţe în evaluarea şi validarea stagiilor de practică şi de formare. Experienţa practică dobândită de 14 elevi prin participarea la activităţile ce se vor derula în cadrul mobilităţilor din Grecia, se va reflecta în rezultatele preconizate: îmbunătățirea performanțelor de învățare ale elevilor care studiază la profilul servicii, prin valorificarea abilitaților, competențelor și atitudinilor dobândite de elevii participanți la mobilitate; formarea, dezvoltarea competentelor, abilitaților practice în domeniile în care se pregătesc, validate prin certificatul Europass mobility; îmbunătățirea performanțelor de comunicare, inovare, digitale; creșterea inserției profesionale și îmbunătățirea perspectivelor de carieră; formarea în cadrul mobilităților a spiritului organizatoric, antreprenorial si a stimei de sine.

Produsele finale elaborate in cadrul proiectului vor fi: concepere produse turistice prin valorificarea ofertei locale, sesiuni de gatit, ”Minghid de oferte turistice din zona Paralia Katerini”, crearea blog-ului proiectului, organizarea si derularea concursurilor – “Ghidaj turistic”. Activităţile propuse pentru proiect şi produsele finale vor contribui la întărirea dimensiunii europene în educaţie şi formare şi la adaptarea ofertei educaţionale a Colegiului “Școala Națională de Gaz” Mediaș,  la cererea exprimată pe piaţa forţei de muncă internaţională.

Responsabil proiect,

Prof. Sas Ioan

 

Anexa 6 – Cerere de înscriere

Anexa 7 – Acord părinte

Anexa 8 – Angajament de disponibilitate

Anexa 11 – Model declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal