Erasmus+ 2022

“FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR ȘI ATITUDINILOR PENTRU INTEGRAREA CU SUCCES PE PIAȚA EUROPEANĂ A MUNCII”,

 2021-1-RO01-KA122-VET-000017515

pentru elevii Colegiului „Școala Națională de Gaz” Mediaș

 

Proiectul “FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR ȘI ATITUDINILOR PENTRU INTEGRAREA CU SUCCES PE PIAȚA EUROPEANĂ A MUNCII” acțiunea cheie Learning mobility of individuals – Mobility of learners and staff, tipul acțiunii VET learner and staff mobility, cu numărul de înregistrare 2021-1-RO01-KA122-VET-000017515, se va derula în perioada decembrie 2021 – noiembrie 2022 și va viza să satisfacă nevoia exprimată de profesorii și elevii școlii privind facilitarea inserției pe piața muncii prin compatibilizarea competențelor dobândite la finalul liceului cu cele cerute pe piața muncii în domeniul turism, dat fiind numărul mare de cereri în acest domeniul din municipiul Mediaș și zonă.

Obiectivul central al proiectului este oferirea unei alternative viabile profesorilor și elevilor pentru creșterea calității procesului de formare profesională inițială în vederea gestionarii corecte a șanselor de carieră și o integrare facilă pe piața forței de muncă adaptând pregătirea în domeniul turism prin desfășurarea de activități practice în cadrul companiilor de profil din Spania și folosirea competențelor dobândite pentru reorganizarea activității practice în cadrul stagiilor de practică în cadrul școlii noastre.

Astfel, 21 de elevi care studiază în cadrul calificării Tehnician în turism din clasa a X-a, împărțiți într – un flux de mobilitate vor participa la stagii de pregătire practică de 15 zile, în Spania. Organizațiile partenere sunt: EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS S.L.U ca organizație intermediară și 4 LIVING4MALAGA SL, CHARMING STAY SL, COMO EN CASA, Spania ca organizații de practică.

Mobilitatea se va derula în perioada 14.06.2022 – 1.07.2022 cu un număr de 21 de elevi și 3 cadre didactice însoțitoare. Aceste organizații oferă servicii de consultanță și formare profesională la standarde internaționale, având competențe în evaluarea și validarea stagiilor de practică și de formare.

Experiența practică dobândită de 21 elevi prin participarea la activitățile ce se vor derula în cadrul mobilităților din Spania se va reflecta în rezultatele preconizate:

  • Formarea forței de muncă calificată la standarde europene în domeniul turismului,
  • Oferirea unui exemplu de bună practică,
  • Sprijinirea părinților și elevilor claselor a VIII-a în vederea alegerii unui profil de studiu în domenii variate, prin diversificarea posibilităților de efectuare a stagiului de pregătire practică la nivel European,
  • Oferirea unui exemplu de bună practică agenților economici din zonă,
  • Creșterea prestigiului partenerilor europeni prin recunoașterea și promovarea calității serviciilor oferite.

 

Produsele finale elaborate în cadrul proiectului vor fi: crearea unui ”Mini ghid de oferte turistice din zona Malaga”, crearea blog-ului proiectului, organizarea si derularea concursurilor – “Practici în unități hoteliere”, “Viitor antreprenor”.

Activitățile propuse pentru anul 2021 -2022 de proiect și produsele finale vor contribui la întărirea dimensiunii europene în educație și formare și la adaptarea ofertei educaționale a Colegiului “Școala Națională de Gaz” Mediaș la cererea exprimată pe piața forței de muncă internațională.

 

Responsabil proiect,

Prof. Sas Ioan