Proiect ROSE-anunț de selecție -aici


ASIGURAREA CALITĂȚII-Raport RAEI-aici


Planul de școlarizare 2018-2019- AICI


S-a afișat bugetul pe anul 2018 în secțiunea Prezentarea școlii-Buget.


 

 

 

 


Resurse materiale

Şcoala este aşezată într-o zonă liniştită a oraşului ferită oarecum de agitaţie şi zgomotele specifice circulaţiei rutiere sau pietonale. Exceptând atelierele şcoală, situate într-o zonă centrală a oraşului, restul clădirilor aparţinând şcolii sunt organizate pe structura unui campus. Acesta cuprinde:

 • clădirea propriu-zisă a şcolii, cuprinzând un număr de 31 săli de clasă;
 • 3 laboratoare de fizică, chimie, biologie;
 • 5 cabinete de informatică;
 • 8 cabinete metodice ale profesorului;
 • 10 spaţii administrative;
 • două amfiteatre a câte 120 locuri fiecare;
 • 6 ateliere pentru pregătirea practică a elevilor;
 • 8 laboratoare tehnologice (electronică, mecanică, instalaţii gaze naturale, construcţii);
 • 1 cabinet firmă de exerciţiu;
 • 1 cabinet de limbă şi comunicare;
 • 1 cabinet de limbi străine;
 • 1 centru de documentare și informare;
 • două internate cu 152 camere cu două sau trei paturi şi săli de baie;
 • o sală de sport;
 • 5 terenuri sportive (fotbal, handbal, baschet, volei, tenis de câmp);
 • o cantină cu 250 locuri;
 • o bază turistică Poiana Neamţului;
 • clădirile ce aparţin şcolii au, începând din octombrie 2002, centrale termice proprii;
 • 415 mp de spaţiu gospodărie anexă.