Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice vacante-aici


Lista temelor la proba practică nivel 3-înv.profesional-aici


ASIGURAREA CALITĂȚII-Raport RAEI-aici


Planul de școlarizare 2017-2018- AICI


S-a afișat bugetul pe anul 2017 în secțiunea Prezentarea școlii-Buget.


 

 

 

 


Proiecte