Proiect ROSE-anunț de selecție -aici


ASIGURAREA CALITĂȚII-Raport RAEI-aici


Planul de școlarizare 2018-2019- AICI


S-a afișat bugetul pe anul 2018 în secțiunea Prezentarea școlii-Buget.


 

 

 

 


Proiect POSDRU /108/ 2.3/ G/ 83169

 

INFORMATII RELEVANTE

ID proiect: 83169
Titlul proiectului: Creșterea competitivității organizațiilor din Regiunea Centru prin calificarea/recalificarea personalului în domeniile "Operator la extracția tratarea, transportul și distribuția gazelor" și "Sudor"
Denumire organizaţie: SCOALA NAȚIONALĂ DE GAZ MEDIAȘ
Adresă poştă electronică:stefan.valea@yahoo.com
Cod de înregistrare fiscală: 4480084
Anul înfiinţării: 1873
Adresa poştală: Mediaș, str. Metanului, nr.1Cod551063 Localitate Mediaș
Judeţele: Sibiu Regiune Centru

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE:  2.3. “Acces si participare la formare profesionala continua (FPC)”
TIPUL PROIECTULUI: Regional
CLASIFICAREA DOMENIILOR: Rural si urban
LOCAŢIA PROIECTULUI:  
  - Regiunea principala:  Regiunea Centru
  - Locatia proiectului:  Romania, Regiunea Centru Județele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu.
OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU: Egalitatea de șanse; Dezvoltarea durabilă; Inovație și TIC
VALOARE TOTALĂ PROIECT: 2.110.546 LEI
Asistență financiară nrambursabilă solicitată: 2.068.335 LEI
Contribuția solicitantului: 42.211 LEI
DURATA PROIECTULUI: 24 de  luni