Proiect ROSE-anunț de selecție -aici


ASIGURAREA CALITĂȚII-Raport RAEI-aici


Planul de școlarizare 2018-2019- AICI


S-a afișat bugetul pe anul 2018 în secțiunea Prezentarea școlii-Buget.


 

 

 

 


Obiectivele proiectului


OBIECTIV GENERAL

Cresterea calitatii si competitivitatii organizatiilor prin calificarea/recalificarea resurselor umane in domeniile "Operator la extractia tratarea, transportul si distributia gazelor" si "Sudor"OBIECTIVE SPECIFICE SI OPERATIONALE

1.    Cresterea competitivitatii pe piata muncii a organizatiilor prin investitii in capitalul uman;
2.    Incurajarea unei pregatiri profesionale cat mai flexibile si complete;
3.    Informarea si sensibilizarea comunitatii cu privire la oportunitatile de instruire din cadrul proiectului;
4.    Sprijinirea furnizorului de  FPC pentru dezvoltarea si diversificarea ofertelor FPC;
5.    Acordarea de subventii angajatorilor in vederea participarii la FPC;
6.    Sustinerea a  4 serii de cursuri de calificare/recalificare de nivel 2 in domeniile "Operator la extractia tratarea, transportul si distributia gazelor" si "Sudor" a cate 720 ore instruire/serie  (din care 240 ore teorie si 480 ore practica);
7.    Certificarea competentelor dobandite in cadrul programului FPC;
8.    Informare cu privire la noi oportunitatile de angajare;
9.    Incheierea de parteneriate la nivel local care sa faciliteze participarea angajatilor la programe de formare profesionala.

Prin atingerea celor trei tipuri de obiective, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU si anume "dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oprtunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva".