Anunțuri

Rezultatele finale la concursul de angajare pe 5 posturi vacante- aici


Concurs de angajare 5 posturi vacante- detalii aici


Ziua europeană a limbilor străine marcată la SNG-25.09.2017-poze aici


ASIGURAREA CALITĂȚII-Raport RAEI-aici


Planul de școlarizare 2017-2018- AICI


S-a afișat bugetul pe anul 2017 în secțiunea Prezentarea școlii-Buget.


Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din unitate sunt afișate aici.


 

 

 


Înscriere

ÎNSCRIERE

Pentru a vă înregistra la Cursul de calificare pentru ocupatiile "Operator la extractia, tratarea, transportul si distributia gazelor" sau "Sudor", va invităm să completați Formularul de înregistrare și să îl trimiteți pe adresa de mail sng_medias@yahoo.com .


Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă urmatoarele acte:

 

Copie Certificat de naştere (dacă este cazul) 1ex
Copie B.I/C.I. 1ex
Adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte calitatea de angajat şi funcţia ocupată 1ex
Copie adeverinţă/diplomă aferente ultimelor studii absolvite 1ex
Certificat de căsătorie (dacă este cazul) 1ex