Proiect ROSE-anunț de selecție -aici


ASIGURAREA CALITĂȚII-Raport RAEI-aici


Planul de școlarizare 2018-2019- AICI


S-a afișat bugetul pe anul 2018 în secțiunea Prezentarea școlii-Buget.


 

 

 

 


Înscriere

ÎNSCRIERE

Pentru a vă înregistra la Cursul de calificare pentru ocupatiile "Operator la extractia, tratarea, transportul si distributia gazelor" sau "Sudor", va invităm să completați Formularul de înregistrare și să îl trimiteți pe adresa de mail sng_medias@yahoo.com .


Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă urmatoarele acte:

 

Copie Certificat de naştere (dacă este cazul) 1ex
Copie B.I/C.I. 1ex
Adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte calitatea de angajat şi funcţia ocupată 1ex
Copie adeverinţă/diplomă aferente ultimelor studii absolvite 1ex
Certificat de căsătorie (dacă este cazul) 1ex