Anunțuri

Rezultatele finale la concursul de angajare pe 5 posturi vacante- aici


Concurs de angajare 5 posturi vacante- detalii aici


Ziua europeană a limbilor străine marcată la SNG-25.09.2017-poze aici


ASIGURAREA CALITĂȚII-Raport RAEI-aici


Planul de școlarizare 2017-2018- AICI


S-a afișat bugetul pe anul 2017 în secțiunea Prezentarea școlii-Buget.


Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din unitate sunt afișate aici.


 

 

 


Imaginea evreului în cultura europeană. Studiu de imagologie etnică

Data și locul desfășurării: 22 octombrie 2014, CDI – SNG

Secțiuni:

1.     Evreii de la  "poporul ales"  la  "soluția finală" – prof. coord. Monica Păpară

2.     O imagine a Comunității Evreiești din Mediaș – prof. coord. Corina Tulea

3.     Despre imagologie etnică. De la percepție la reprezentare – prof. coord. Maria Radu și psiholog Sas Nicolae.

Cunoașterea precară a problematicii evreiești, în ciuda numeroaselor producții literare,  media sau cinematografice a dus la conceperea unui proiect amplu, împărțit în mai multe faze și secțiuni care au explorat global fenomenul evreiesc și a furnizat răspunsuri, evident născând alte întrebări, la cele mai comune probleme pe care acestă temă le ridică.

Album foto