Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice vacante-aici


Lista temelor la proba practică nivel 3-înv.profesional-aici


ASIGURAREA CALITĂȚII-Raport RAEI-aici


Planul de școlarizare 2017-2018- AICI


S-a afișat bugetul pe anul 2017 în secțiunea Prezentarea școlii-Buget.


 

 

 

 


Plan de şcolarizare

2017 - 2018

Liceu - clasa a IX-a

Calificarea profesională/ specializarea

  • Matematică-Informatică
  • Tehnician în activităţi economice
  • Tehnician în turism
  • Tehnician în automatizări
  • Tehnician ecolog și protecția calității mediului
  • Tehnician ecolog și protecția calității mediului (secția maghiară)

 

Învățământ profesional - clasa a IX-a

Calificarea profesională/ specializarea

  • Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze
  • Operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor
  • Electronist aparate şi echipamente