Anunțuri

Rezultatele finale la concursul de angajare pe 5 posturi vacante- aici


Concurs de angajare 5 posturi vacante- detalii aici


Ziua europeană a limbilor străine marcată la SNG-25.09.2017-poze aici


ASIGURAREA CALITĂȚII-Raport RAEI-aici


Planul de școlarizare 2017-2018- AICI


S-a afișat bugetul pe anul 2017 în secțiunea Prezentarea școlii-Buget.


Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din unitate sunt afișate aici.


 

 

 


Oferta educaţională pentru anul şcolar 2015 - 2016

LICEU ZI – clasa a IX-a

Filiera/Profil Domeniul pregătirii de bază Specializarea Nr. locuri
Teoretică - real   Matematică-informatică, informatică intensiv 1/28
Tehnologică - tehnic Electronică automatizări Tehnician în automatizări 1/28
Tehnologică - resurse Protectia mediului Tehnician ecolog și protecția calității mediului 1/28
Tehnologică - servicii Economic Tehnician în activităţi economice 1/28
Tehnologică - servicii Turism și alimentație Tehnician în turism 1/28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL – clasa a IX-a ZI

Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Nr. locuri
Construcții, instalații și lucrări publice Instalator rețele de distribuție locale și magistrale de gaze/ Tehnician instalator pentru construcții 1/28
Mecanică Operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor/ Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 1/28
Electronică automatizări Electronist aparate și echipamente 1/28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘCOALA DE MAIȘTRI ZI - cu taxă

Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Nr. locuri
Construcții, instalații și lucrări publice Maistru instalator în construcții 1/28