Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice vacante-aici


Lista temelor la proba practică nivel 3-înv.profesional-aici


ASIGURAREA CALITĂȚII-Raport RAEI-aici


Planul de școlarizare 2017-2018- AICI


S-a afișat bugetul pe anul 2017 în secțiunea Prezentarea școlii-Buget.


 

 

 

 


Oferta educaţională pentru anul şcolar 2014 - 2015

 

LICEU ZI – CLASA a IX-a

Filiera/Profil Denumirea pregătirii de bază Specializarea/Calificarea profesională Nr. locuri
Teoretică - real   Matematică-informatică, informatică intensiv 1/28
Tehnologică - tehnic Electronică automatizări Tehnician în automatizări 1/28
Tehnologică - resurse Protecția mediului Tehnician ecolog și protecția calității mediului (limba maghiara) 1/28
Tehnologică - resurse Protecția mediului Tehnician ecolog și protecția calității mediului 1/28
Tehnologică - servicii Economic Tehnician în activităţi economice 1/28
Tehnologică - servicii Turism și alimentație Tehnician în turism 1/28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ CU DURATĂ DE 3 ANI

Filiera/Profil Denumirea pregătirii de bază Specializarea/
Calificarea profesională
Nr. locuri Agenți economici pentru practica elevilor
Tehnologică - tehnic Mecanică Operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor
(detalii aici)
1/28 SC SIRCOSS SA,
SNGN ROMGAZ SA
Tehnologică - tehnic Electronică, automatizări Electronist aparate și echipamente
(detalii aici)
1/28 SC RELEE SA,
SC ROMANELEC SRL
Tehnologică - tehnic Construcții, instalații și lucrări
publice
Instalator rețele de distribuție locale și magistrale de gaze
(detalii aici)
1/28 SC ARMAX GAZ SA,
SNGN ROMGAZ SA