Anunțuri

Rezultatele finale la concursul de angajare pe 5 posturi vacante- aici


Concurs de angajare 5 posturi vacante- detalii aici


Ziua europeană a limbilor străine marcată la SNG-25.09.2017-poze aici


ASIGURAREA CALITĂȚII-Raport RAEI-aici


Planul de școlarizare 2017-2018- AICI


S-a afișat bugetul pe anul 2017 în secțiunea Prezentarea școlii-Buget.


Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din unitate sunt afișate aici.


 

 

 


Comisii

Consiliul de administraţie

PREŞEDINTE
PROF. CUSTELCEAN CORINA - DIRECTOR

MEMBRI
- PROF. CSIKI ATTILA, DIRECTOR ADJUNCT
- PROF. VALEA ȘTEFAN, REPREZENTANT AL CONSILIULUI PROFESORAL
- PROF. OPRIŞOR CORNELIA, REPREZENTANT AL CONSILIULUI PROFESORAL
- BENYI MARGARETA, PREŞEDINTE CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR
- PINTEA ȘTEFAN , REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MEDIAŞ
- CALCATINGE MARIA , REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MEDIAŞ
- POPA FELICIA , REPREZENTANT AL PRIMARULUI MEDIAŞ

LA ŞEDINŢELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE PARTICIPĂ FĂRĂ DREPT DE VOT:
- MOLDOVAN RODICA, LIDER SINDICAT ŞCOALĂ
- ROMAN VLAD, PREŞEDINTE CONSILIUL ELEVILOR

Comisia pentru curriculum

RESPONSABIL:

- PROF. OPRIȘOR CORNELIA

MEMBRII:

RESPONSABILII DE ARII CURRICULARE
- PROF.  MANU CAMELIA, LIMBĂ ŞI COMUNICARE
- PROF. OPRIŞOR CORNELIA, MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
- PROF. PĂPARĂ MONICA, OM ŞI SOCIETATE
- ING. CUCEAN MARIA, TEHNOLOGII

Comisia SCIM (Sistemul de control intern managerial)

- PROF. CUSTELCEAN CORINA, PREȘEDINTE
- PROF. OPRIȘOR CORNELIA, VICEPREȘEDINTE
- ING. SIST. MEDEȘAN ANDREEA, SECRETAR
- CONTABIL ȘEF, CĂLUGĂR MARIA, MEMBRU
- SECRETAR ȘEF, NEGRU MARGARETA, MEMBRU
- SECRETAR, SEICEAN MARIA, MEMBRU
- ADMINISTRATOR, FLOREA IOAN, MEMBRU
- RESP. CDI, PUSTAI CRISTINA, MEMBRU

 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

- Prof. Cucean Maria - coordonator CEAC
- Prof. Custelcean Corina - membru
- Prof. Pop Ovidiu Eugen- membru
- Medeșan Andreea - membru
- Calcatinge Maria - reprezentant Primăria Mediaş
- Prof. Moldovan Rodica - observator din partea Sindicatului FSLI
- Lungu Andrada- reprezentant Consiliul elevilor SNG
- Benyi Margareta- reprezentant Consiliull reprezentativ al părinţilor SNG

Comisia ritmicitatea notării şi combaterea absenteismului
- PROF. MUICA VIOLETA
- PROF. VANDOR CAMELIA
- PROF. SAS IOAN
Comisia de inventariere

- PROF. VALEA ȘTEFAN
- PROF. CUSTELCEAN CORINA
- PROF. MIULESCU EMILIAN
- PROF. OPRIȘOR CORNELIA
- PROF. BORCEA VERA
- PROF. DAVID IOAN
- PROF. PASC VIOREL
- PROF. SURDU RADU
- PROF. RUS NICOLAE
- ADM. FLOREA IOAN
- SECR. ȘEF, NEGRU MARGARETA
- SECR. SEICEAN MARIA
- ING. SIST. MEDEȘAN ANDREEA
- RESP. CDI, PUSTAI CRISTINA
- SECR. HOAGHIA MARIA

Comisia SSM
- PROF. PEPENE BOGDAN
- ADM. FLOREA IOAN
- CONT. ȘEF CĂLUGĂR MARIA
- MED. BARNA DIANA
Comisia pentru proiecte şi programe extracurriculare

- PROF. RADU MARIA
- PROF. PĂPARĂ MONICA
- PROF. MOLDOVAN RODICA
- PROF. MANU CAMELIA
- PROF. SAS IOAN
- PROF. POP OVIDIU EUGEN
- PUSTAI CRISTINA

Comisia de disciplină şi conciliere
- PROF. MUREŞAN GABRIEL
- PROF. OPRIŞOR CORNELIA
- PEOF. HULPUŞ EUGEN
Comisia de consiliere, orientare şcolară şi a diriginţilor

- PSIH. LUNGU CLAUDIA
- PROF. RADU MARIA
- PROF. OPRIŞOR CORNELIA
- PROF. MANU CAMELIA
- PROF. CSIKI LIGIA
- PROF. VINŢI MARGARETA
- PROF. MUREŞAN SOFIA
- PROF. MIULESCU EMILIAN
- PROF. MUICA VIOLETA
- PROF. SAS IOAN
- PROF. MIHAIU SIMONA
- PROF. RUS NICOLAE
- PROF. POP OVIDIU
- PROF. PASC VIOREL
- PROF. ROMAN DALIANA
- PROF. DAMIAN MONICA
- PROF. MUREŞAN GABRIEL
- PROF. HULPUŞ EUGEN
- PROF. PEPENE BOGDAN
- PROF. ROMAN SILVIA
- PROF. BERES JANOS
- PROF. CRĂCIUN CONSTANTIN
- PROF. RACEA TEODOR
- PROF. SURDU RADU
- PROF. CUCEAN MARIA
- PROF. VANDOR CAMELIA
- PROF. TULEA CORINA
- PROF. GRECU MARIA
- PROF. BORCEA VERA
- PROF. BUGAR PARASCHIVA

 

Comisia ORAR
- PROF. MIULESCU EMILIAN
- PROF.BENYI IULIU
- PROF. CUSTELCEAN CORINA
-ING. CUCEAN MARIA
Comisia de acordare a burselor şi a ajutoarelor sociale

- PROF. MANU CAMELIA, PREŞEDINTE
- ING. SIST. MEDEŞAN ANDREEA
- BIBLIOTECAR, PUSTAI CRISTINA
- SECRETAR , SEICEAN MARIA
- SECRETAR ȘEF, NEGRU MARGARETA
- CONTABIL ȘEF, CĂLUGĂR MARIA;
- CONTABIL, MARCU CLAUDIA
- PROF. CUSTELCEAN CORINA
- PROF. SURDU RADU
- PROF. SZOKE SABIN
- PROF. BORCEA VERA
- PROF. VANDOR CAMELIA
- PROF. GRECU MARIA
- PROF. TULEA CORINA
- PROF. OPRIȘOR CORNELIA
- PROF. PĂPARĂ MONICA

 

 

Comisia de Situaţii de urgenţă PSI
- DIR. CUSTELCEAN CORINA, PREŞEDINTE
- PROF. SZOKE SABIN, RESPONSABIL
- FLOREA IOAN, ADMINISTRATOR
- SURDU RADU, MAISTRU INSTRUCTOR
Comisia pentru parteneriate și promovarea imaginii şcolii
- PROF. CSIKI ATTILA
- PROF. RADU MARIA
- PROF. PASC VIOREL
Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în școală
- PROF. VALEA ŞTEFAN
- PROF. CUSTELCEAN CORINA
- PROF. RADU MARIA
- PROF.SAS IOAN
- PROF. HULPUŞ EUGEN
- PROF. PĂPARĂ MONICA
- PROF. MUREŞAN GABRIEL
- POPA FELICIA - REPREZENTANT AL PRIMĂRIEI MEDIAŞ
- BENYI MARGARETA - PREŞEDINTE CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR
Comisia achiziții publice

- CUSTELCEAN CORINA, DIRECTOR 
- CSIKI ATTILA, DIRECTOR ADJUNCT
- CĂLUGĂR MARIA, CONTABIL ȘEF
- NEGRU MARGARETA, SECRETAR ȘEF
- MEDEȘAN ANDREEA, ING.DE SISTEM
- PUSTAI CRISTINA, RESPONSABIL CDI
- FLOREA IOAN, ADMINISTRATOR
- PROF. PASC VIOREL
- PROF. DAVID IOAN
- PROF. OPRIȘOR CORNELIA
- PROF. BORCEA VERA
- PROF. BORCEA VASILE
- PROF. POP OVIDIU

Comisia de administrare a școlii, a atelierelor, internatelor și a cantinei
- FLOREA IOAN, ADMINISTRATOR
- PUSTAI CRISTINA, RESPONSABIL CDI
- MS. INST. SURDU RADU
Consiliul reprezentativ al părinţilor
- BENYI MARGARETA, PREŞEDINTE
- POPA FELICIA, VICEPREŞEDINTE
- PROF. CUSTELCEAN CORINA, SECRETAR
Consiliul elevilor

Președinte:

- Roman Vlad

Vicepreședinte:

- Petrariu Raluca

Secretar:

- Ghiliman Maria

Profesor coordonator: Radu Maria