Proiect ROSE-anunț de selecție -aici


ASIGURAREA CALITĂȚII-Raport RAEI-aici


Planul de școlarizare 2018-2019- AICI


S-a afișat bugetul pe anul 2018 în secțiunea Prezentarea școlii-Buget.


 

 

 

 


Comisii

Consiliul de administraţie

PREŞEDINTE
PROF. CUSTELCEAN CORINA - DIRECTOR

MEMBRI
- PROF. CSIKI ATTILA, DIRECTOR ADJUNCT
- PROF. VALEA ȘTEFAN, REPREZENTANT AL CONSILIULUI PROFESORAL
- PROF. OPRIŞOR CORNELIA, REPREZENTANT AL CONSILIULUI PROFESORAL
- NASTE DIANA, PREŞEDINTE CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR
- BUZEAN IONUȚ, REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MEDIAŞ
- POPA FELICIA , REPREZENTANT AL PRIMARULUI MEDIAŞ
- VEZA NICOLAE, REPREZENTANT AGENȚI ECONOMICI
- STRAVA CĂTĂLIN, REPREZENTANT AGENȚI ECONOMICI


- SZOKE SABIN - SECRETAR

LA ŞEDINŢELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE PARTICIPĂ FĂRĂ DREPT DE VOT:
- MOLDOVAN RODICA, LIDER SINDICAT ŞCOALĂ
- STOIA DENIS IULIAN, REPREZENTANT CONSILIUL ELEVILOR

Comisia pentru curriculum

PREȘEDINTE:

PROF. CSIKI ATTILA

MEMBRII:

RESPONSABILII DE ARII CURRICULARE-
- PROF.  MUICA VIOLETA, LIMBĂ ŞI COMUNICARE
- PROF. OPRIŞOR CORNELIA, MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
- PROF. PĂPARĂ MONICA, OM ŞI SOCIETATE
- ING. CUCEAN MARIA, TEHNOLOGII

Comisia SCIM (Sistemul de control intern managerial)

- PROF. CSIKI ATTILA, PREȘEDINTE
- PROF. OPRIȘOR CORNELIA, VICEPREȘEDINTE
- PROF. MOLDOVAN RODICA, MEMBRU
- PROF. MUREȘAN GABRIEL, MEMBRU
- ING. SIST. MEDEȘAN ANDREEA, SECRETAR
- CONTABIL ȘEF, CĂLUGĂR MARIA, MEMBRU
- SECRETAR ȘEF, NEGRU MARGARETA, MEMBRU
- ADMINISTRATOR, FLOREA IOAN, MEMBRU
- RESP. CDI, PUSTAI CRISTINA, MEMBRU

 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

- Prof. Cucean Maria - responsabil
- Prof. Pop Ovidiu Eugen- membru
- Prof. Roman Silvia - membru
- Prof. Moldovan Rodica - membru
- Medeșan Andreea - membru
- Buzean Ionuț - reprezentant Consiliul Local Mediaş
- Țânț Andrada- reprezentant Consiliul elevilor SNG
- Muntean Estera- reprezentant Consiliull reprezentativ al părinţilor SNG

Comisia ritmicitatea notării şi combaterea absenteismului
- PROF. MUICA VIOLETA
- PROF. VANDOR CAMELIA
- PROF. SAS IOAN
Comisia de inventariere


- PROF. CUSTELCEAN CORINA - RESPONSABIL
- PROF. CSIKI ATTILA
- PROF. OPRIȘOR CORNELIA
- PROF. ROMAN SILVIA
- PROF. RACEA TEODOR
- PROF. SZOKE SABIN
- PROF. PASC VIOREL
- PROF. RUS NICOLAE
- ADM. FLOREA IOAN
- SECR. ȘEF, NEGRU MARGARETA
- ING. SIST. MEDEȘAN ANDREEA
- RESP. CDI, PUSTAI CRISTINA

Comisia SSM (SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ)

- PROF. CUSTELCEAN CORINA - PREȘEDINTE
- AVRAM CONSTANTIN - RESPONSABIL ISU
- PEPENE BOGDAN - RESPONSABIL SSM
- TOGAN IONEL
- SZOKE SABIN


- RACEA TEODOR
- ADM. FLOREA IOAN
- CONT. ȘEF CĂLUGĂR MARIA
- MED. BARNA DIANA

Comisia pentru proiecte şi programe extracurriculare


- PROF. PĂPARĂ MONICA - RESPONSABIL
- PROF. CSIKI ATTILA
- PROF. RADU MARIA
- PROF. SAS IOAN
- PROF. ONEȚ ANCA

Comisia pt. prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

- PROF. CSIKI ATTILA - RESPONSABIL
- PSIHOLOG LUNGU CLAUDIA
- PROF. BENYI IULIU - CONSILIER PT. INTEGRITATE
- PROF. MAIER CORNELIA - SECRETAR
- PROF. MANU CAMELIA
- PROF. MUICA VIOLETA
- PROF. OPRIȘOR CORNELIA


- PROF. ONEȚ ANCA


- PROF. PĂPARĂ MONICA


- PROF. SAS IOAN


- PROF. CUCEAN MARIA


- PROF. POP OVIDIU


- PROF. BUGAR PARASCHIVA


- CONTABIL ȘEF CĂLUGĂR MARIA


- SECRETAR ȘEF NEGRU MARGARETA


- BOGDAN ȘTEFANIA - REPREZENTANT CSE


- NASTE DIANA - REPREZENTANT CRP

Comisia de consiliere, orientare şcolară şi a diriginţilor

- PĂPARĂ MONICA - RESPONSABIL
- PSIH. LUNGU CLAUDIA
- PROF. RADU MARIA
- PROF. OPRIŞOR CORNELIA
- PROF. MANU CAMELIA
- PROF. CSIKI LIGIA
- PROF. SÎRBU MARGARETA
- PROF. MUREŞAN SOFIA
- PROF. BĂDULESCU SORIN
- PROF. MUICA VIOLETA
- PROF. SAS IOAN
- PROF. MIHAIU SIMONA
- PROF. RUS NICOLAE
- PROF. POP OVIDIU
- PROF. PETREUȘ FLORIN
- PROF. SZEKELY TIVADAR
- PROF. DAMIAN MONICA
- PROF. MUREŞAN GABRIEL
- PROF. HULPUŞ EUGEN
- PROF. PEPENE BOGDAN
- PROF. ROMAN SILVIA
- PROF. BENYI IULIU
- PROF. SZOKE SABIN
- PROF. RACEA TEODOR
- PROF. BORCEA VASILE
- PROF. CUCEAN MARIA
- PROF. VANDOR CAMELIA
- PROF. FABIAN KATALIN
- PROF. MOLDOVAN RODICA MARIA
- PROF. MORAR MINODORA
- PROF. BUGAR PARASCHIVA
- PROF. ONEȚ ANCA
- NASTE DIANA - RESPONSABIL CRP
- STOIA DENIS IULIAN - REPREZENTANT CSE

 

Comisia ORAR
- PROF. CSIKI ATTILA
- PROF.BENYI IULIU
- PROF. SZEKELY TIVADAR
-ING. CUCEAN MARIA
Comisia de acordare a burselor şi a ajutoarelor sociale

- PROF. CSIKI ATTILA, PREŞEDINTE
- PROF. TEGLAȘ TEODORA
- ING. SIST. MEDEŞAN ANDREEA
- BIBLIOTECAR, PUSTAI CRISTINA
- SECRETAR , BÎRSAN SANDA
- SECRETAR ȘEF, NEGRU MARGARETA
- CONTABIL ȘEF, CĂLUGĂR MARIA;
- CONTABIL, MARCU CLAUDIA
- PROF. BĂDULESCU SORIN
- PROF. SZOKE SABIN
- PROF. CUCEAN MARIA
- PROF. RUS NICOLAE
- PROF. RACEA TEODOR
- PROF. PETREUȘ FLORIN
- PROF. PEPENE BOGDAN
- PROF. BORCEA VASILE

 

 

Comisia pentru perfecționare și formare continuă

- PROF. CUSTELCEAN CORINA, PREŞEDINTE
- PROF. MORAR MINODORA, RESPONSABIL
- PROF. RADU MARIA
-PROF. DAMIAN MONICA
- PROF. SZOKE SABIN

Comisia pentru parteneriate și promovarea imaginii şcolii

- PROF. CSIKI ATTILA
- PROF. MAIER CORNELIA
- PROF. PASC VIOREL
- ING. SIST. MEDEȘAN ANDREEA

Comisia pentru parteneriate
- PROF. CUSTELCEAN CORINA - PREȘEDINTE
- PROF. PASC VIOREL
- PROF. RACEA TEODOR
- PROF.RUS NICOLAE
- PROF. SZOKE SABIN
- PROF. OPRIȘOR CORNELIA

Comisia achiziții publice

- CUSTELCEAN CORINA, DIRECTOR 
- CĂLUGĂR MARIA, CONTABIL ȘEF
- FLOREA IOAN, ADMINISTRATOR
- PROF. PASC VIOREL
- PROF. CSIKI ATTILA

Comisia de administrare a școlii

- FLOREA IOAN, ADMINISTRATOR
- CĂLUGĂR MARIA, CONTABIL ȘEF
- PUSTAI CRISTINA, RESPONSABIL CDI

Consiliul reprezentativ al părinţilor
- NASTE DIANA, PREŞEDINTE
- CARACAȘ EVDOCHIA, VICEPREŞEDINTE
- VINTILĂ SANDA, SECRETAR
Consiliul elevilor

Președinte:

- Achimeț Clarissa

Vicepreședinte:

- Soare Cristian

Secretar:

- Țânț Andrada

Profesor coordonator: PĂPARĂ MONICA