Calendarul examenului de bacalaureat 2018 - aici.

Calendarul exemenului de certificare a calificării profesionale 2018- aici.


Lista temelor la proba practică nivel 3-înv.profesional-aici


ASIGURAREA CALITĂȚII-Raport RAEI-aici


Planul de școlarizare 2018-2019- AICI


S-a afișat bugetul pe anul 2018 în secțiunea Prezentarea școlii-Buget.


 

 

 

 


 

CONCURSUL  DE  GEOGRAFIE

 

TEMATICĂ:

 

Subiectul la Geografie este o probă scrisă cu durata de 1 oră.

• Relieful

- Carpaţii

- Dealurile şi podişurile

- Câmpiile

• Hidrografia

- Caractere generale

- Dunărea şi râurile interioare; lacurile

- Izvoarele minerale

- Marea Neagră

• Vegetaţia, fauna şi solurile

- Vegetaţia naturală

- Fauna

- Solurile

- Rezervaţiile naturale

• Populaţia

- Numărul populaţiei şi evoluţia numerică.

- Repartiţia geografică şi densitatea populaţiei.

- Structura populaţiei; românii din afara graniţelor.

• Aşezările omeneşti

- Vechimea şi evoluţia aşezărilor umane.

- Aşezările rurale şi tipologia lor.

- Aşezările urbane.

- Clasificarea oraşelor.

- Caracterizarea geografică a oraşului Bucureşti şi a altor oraşe principale (Iaşi, Constanţa, Cluj-Napoca, Timişoara, Braşov, Alba Iulia).

• Organizarea administrativ-teritorială
• Agricultura

- Premisele naturale ale dezvoltării agriculturii.

- Cultura plantelor şi industrializarea produselor vegetale (pomicultura, viticultura).

- Creşterea animalelor şi prelucrarea industrială a produselor animaliere.

 

NOTĂ:

Subiectele  vizează conţinutul  manualului de geografie.

Geografie cls. VIII –Ed. Humanitas /Silviu Negut, Gabriela Apostol, Mihai Ielenitz.

Echipa este formată din doi elevi. La egalitate de note departajarea se face după timpul cel mai scurt.

 

Catedra de geografie a S.N.G. Mediaş