Anunțuri

ASIGURAREA CALITĂȚII-Raport RAEI-aici


Planul de școlarizare 2017-2018- AICI


S-a afișat bugetul pe anul 2017 în secțiunea Prezentarea școlii-Buget.


Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din unitate sunt afișate aici.


 

 

 


 

 

CLASAMENT FINAL PE ŞCOLI: 

Locul I ŞCOALA GIM.NR.4 MEDIAȘ

Locul II ŞCOALA GIM.„CIREȘARII” MEDIAȘ

Locul III ŞCOALA GIM.NR.7 MEDIAȘ